فوفل هر کیلو

100,000 تومان 100000

بذر فوفل در ترکیب سقز فوفل به عنوان سقز بزاق توسط ساکنان تمام مناطق خاور دور از هند تا جنوب چین و گینه استفاده می شود. تقریباً اکثر قسمت‌های درخت فوفل شامل دانه‌ها، پوست دانه، شاخه‌های جوان، جوانه‌ها و برگ‌ها و تا حدودی ریشه درخت فوفل در طب سنتی کاربرد دارویی دارد.تقریباً 1400 سال پیش در چین، دانه های فوفل به عنوان یک ضد کرم موثر در برابر کرم های نواری تجویز می شدند و تحقیقات جدید این خاصیت را کاملاً تأیید کرده است. دوز 30 گرم کنجاله دانه در تنقیه غیر سمی است و هر زمان که از داروهای دیگر برای درمان افسردگی شدید استفاده می کنید با اطمینان از این دارو استفاده کنید و تنقیه دانه فوفل برای تسکین سردرد کاملا موثر است.

وزن دلخواه خود را انتخاب کنید.

قیمت محصول