روغن گل سرخ 18 سی سی

25,000 تومان

روغن گل سرخ از تقطیر بخار گل رز تازه یا گل رز به دست می آید، معمولاً برای تهیه روغن گل سرخ استفاده می شود زیرا خوشبوترین نوع گل رز است و بسیاری معتقدند که این گل قوی ترین عطر و بیشترین میزان اسانس را دارد. روغن گل سرخ مانند روغن کنجد ملکه روغن ها نامیده می شود و عطر بسیار قوی دارد. اگر به دنبال یک آرامش بخش طبیعی هستید، به سراغ این روغن بروید.

تعداد شیشه 18 سی سی دلخواه خود را انتخاب کنید.

دسته: