روغن خراطین 18 سی سی

50,000 تومان

روغن خراطین یک روغن طبیعی است که از کرم های خاکی قرمز به دست می آید. برای افزایش حجم اندام های مختلف در زنان و مردان استفاده می شود. کرم های خاکی قرمز یا Isinia fetida در پوشش گیاهی پوسیده، کمپوست و کود رشد می کنند. این کرم ها در آفتاب خشک می شوند و به پودر تبدیل می شوند که منبع پروتئین غیر متعارفی است.

تعداد شیشه 18 سی سی دلخواه خود را انتخاب کنید.

ناموجود

دسته: