حنا مهدی 500 گرمی هر کیسه

30,000 تومان

برگهای گیاه حنا بخش دارویی آن را تشکیل میدهند. این برگها حاوی مادهای رنگی بوده علاو ه بر آن حنا دارای مانیتول و موسیلاژ است که باعث می شود برگ حنا به سهولت با آب به صورت خمیر در آید.
گیاه حنا در مناطق دارای آب و هوای خشک و تابستان گرم و طولانی به خوبی رشد میکند بنابراین طرفداران استفاده از خواص حنا و کاربرد آرایشی آن بیشتر در کشوهای مصر، آفریقا، عربستان، شبه قاره هند و آسیای جنوبی رایج است. در ایران بیشتر در جنوب کشور، استانهای کرمان، هرمزگان و بلوچستان کاشته میشود.

تعداد کیسه نیم کیلویی خود را انتخاب کنید