بذر کتان (برزک) هر کیلو

12,000 تومان 120,000 تومان

بذر کتان گیاهی یک ساله بهاره است که با شرایط اقلیمی و خاکی بسیاری از مناطق به ویژه مناطق خنک نیمکره شمالی سازگار است. این دانه عمدتاً برای تولید روغن صنعتی و آرد علوفه ای استفاده می شود. روغن آن یک روغن خشک کننده است که در رنگ ها و لاک ها و همچنین در ساخت مشمع کف اتاق استفاده می شود.
وزن دلخواه خود را انتخاب کنید.
شناسه محصول: نامعلوم دسته: