عرق گزنه یک لیتری

30,000 تومان

گزنه یکی از گیاهانی است که در آب و هوای مرطوب رشد می کند، عصاره های گیاهی از دیرباز در زندگی ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته است که به دلیل خواص منحصر به فرد و عوارض کم، استفاده از عرق گزنه مفید و معروف را می توان مورد توجه قرار داد. به عنوان مکمل یا جایگزینی برخی از داروهای شیمیایی.

تعداد بطری یک لیتری خود را انتخاب کنید.