در حال نمایش 34 نتیجه

30,000 تومان 600,000 تومان
40,000 تومان 800,000 تومان
10,000 تومان 200,000 تومان
12,000 تومان 240,000 تومان

دمنوش ها

پنیرک هرکیلو

25,000 تومان 500,000 تومان

دمنوش ها

پونه هرکیلو

25,000 تومان 100,000 تومان
40,000 تومان 800,000 تومان

دمنوش ها

چای به هرکیلو

40,000 تومان 160,000 تومان
40,000 تومان 400,000 تومان
16,000 تومان 160,000 تومان
40,000 تومان 160,000 تومان
30,000 تومان 600,000 تومان
150,000 تومان 600,000 تومان
20,000 تومان 400,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

دارچین سیگاری قلم هرکیلو

50,000 تومان 500,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

دارچین قلم هر کیلو

24,000 تومان 240,000 تومان
50,000 تومان 1,000,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

زعفران سرگل سحرخیز یک مثقالی

280,000 تومان
280,000 تومان
320,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

زنجبیل قلم هرکیلو

75,000 تومان 300,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

زیره سبز دان هرکیلو

125,000 تومان 500,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

زیره سیاه دان هرکیلو

56,000 تومان 560,000 تومان
30,000 تومان 600,000 تومان
40,000 تومان 800,000 تومان
70,000 تومان 1,800,000 تومان
24,000 تومان 240,000 تومان
15,000 تومان 300,000 تومان
16,000 تومان 160,000 تومان
30,000 تومان 300,000 تومان

ادویجات و چاشنی ها

هل سبز درشت هرکیلو

48,000 تومان 2,400,000 تومان